Starostwo PowiatoweRozkłady jazdyKomunikatyPrzystankiMapa przystankówInformacje taryfoweWersja mobilna
Powiatowa komunikacja autobusowa
313233343536384041

» Schemat linii autobusowych, których organizatorem jest Starosta Wodzisławski - ważny od 27 września 2017

 

Taryfa biletowa obowiązująca w komunikacji zwykłej realizowanej
na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Wodzisławski:

» Tabele opłat za bilety jednorazowe i okresowe - ważne od 27 września 2017

 

Informacje na temat przystanków w Powiecie Wodzisławskim:

» Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski

 

Wszelkie uwagi dotyczące linii autobusowych, dla których organizatorem transportu zbiorowego
jest Powiat Wodzisławski można kierować na adres e-mail:

» autobusy@powiatwodzislawski.pl